Korkeat standardit ja säännölliset testit

Haluat tarjota asiakkaillesi korkealaatuisia tuotteita. Niin mekin! Tuotteemme täyttävät kaikkein tiukimmatkin tuotestandardit. Tarkistamme toimittajamme ja testaamme kaikki tuotteemme säännöllisesti, jotta voimme varmistaa laadun yhtenäisyyden. 

Miksi vaatimustenmukaisuus ja laatu ovat loppukäyttäjillemme varmuus?

Nedis on kehittänyt tuotteiden hankintaan oman lähestymistavan, johon sisältyy:

 

Tehdasauditoinnit 

Erityistä huomiota kiinnitetään RoHS-ominaisuuksiin ja työolosuhteisiin. 

Tuotekehitys 

Tuotteiden kaikki näkökohdat tarkistetaan ja hyväksytään ennen käyttöönottoa. 

Tuoteideoiden analysointi

Sopivinta tuotetta tarjoavien tehtaiden valitseminen.

 Nedisin laatuinsinöörit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tavarantoimittajien ja tehtaiden kanssa varmistaakseen EU-lainsäädännön noudattamisen sekä erityispiirteet, jotka tekevät tuotteesta ainutlaatuisen; nämä vaatimukset määritellään yksityiskohtaisissa eritelmissä, jotka molemmat osapuolet tarkistavat jokaisessa tuotantovaiheessa. Kun tuotanto on valmis, ammattitaitoinen QC-tarkastusryhmämme suorittaa tarkastukset ennen tavaroiden lähettämistä. Tämän kaiken tuloksena on turvallinen ja tyytyväinen Nedis-tuotteiden loppukäyttäjä!

 

 

 

Laatu osana älykästä toimintaamme

Laadunvalvontatiimimme suorittaa riskin arviointiin ja tilastollisiin menetelmiin (AQL-Taso II) perustuvia tarkastuksia ennen tavarantoimitusta. Kaikki laadussa ilmenevät puutteet johtavat tuotteen/valmistusprosessin parantamiseen. Näiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta pystymme ylläpitämään laatua.

  • Ennen toimitusta tehtävät tarkastukset
  • Valitusten käsittely
  • Tuotteiden ja valmistusprosessien parantaminen

 

Ympäristöystävällinen

FSC-sertifioitu puumassa

Käytetään pakkauksissa

Luonnollinen muste

Käytetään pakkauksissa ja käsikirjoissa

Kierrätetty pakkaus

Laatikot on valmistettu kierrätysmateriaaleista

Korvaa muovipakkaukset

Korvaamme muovin biohajoavilla materiaaleilla pakkauksissa.

Pienemmät laatikot

Haluamme lähettää tuotteita, emme ilmaa

Digitaalinen käsikirja

Painetussa käyttöoppaassa on vain vähimmäistiedot. 

Kiinalainen ryhmä vieraili tavarantoimittajien luona

Vähemmän matkustamista Euroopasta Aasiaan.

Vähennä virrankulutusta

Hankkimalla tuotteita, jotka käyttävät vähemmän energiaa, tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä. 

Amfori BSCI: terveys, turvallisuus, ympäristö ja dokumentointi

Nedis pyrkii toimimaan Amfori BSCI -standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikki
tuotteemme valmistetaan turvallisissa työpaikoissa, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja joissa työntekijöillä on kansallisen työlainsäädännön mukaiset työsopimukset. 

Amfori on kansainvälinen sosiaalisen vastuun malli, jonka tarkoituksena on parantaa tavarantoimittajien työoloja maailmanlaajuisesti ja taata se, että toimitusketjut ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Nedis tarjoaa kattavat tuotetiedot, joilla varmistetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus ja laatu.

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on Nedisin antama asiakirja, jolla todistetaan, että kulutustuote täyttää lakisääteiset vaatimukset ja turvallisuusstandardit.

Suoritusilmoitus

Nedis antaa suoritustasoilmoituksen, jolla ilmoitetaan tuotteiden suoritusominaisuudet ja varmistetaan, että ne täyttävät sovellettavien säännösten ja standardien vaatimukset.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) annetaan tietoa kemiallisen aineen tai seoksen turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja mahdollisista vaaroista ja varmistetaan näin käyttäjien ja ympäristön turvallisuus.

Energiamerkki

Energiamerkintä on standardoitu merkintä, joka kiinnitetään laitteisiin tai tuotteisiin antamaan tietoa niiden energiatehokkuudesta, auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ja edistää energiansäästökäytäntöjä.

IUCLID-tiedostot 

Kansainväliset yhtenäiset kemikaalitietokantatiedostot ovat standardoituja sähköisiä asiakirjoja, joita käytetään kemiallisia aineita koskevien tietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Ne sisältävät tietoja, kuten koostumusta, ominaisuuksia ja toksikologisia tietoja sääntelytarkoituksiin ja tuotteiden riskinarviointia varten REACH-lainsäädännön mukaisesti.

Käsikirja ja päivitykset

Nedis-tuotteiden mukana toimitetaan laitteen täydellinen käyttöohje/käyttöopas tai uusin laiteohjelmisto. 

Tuotteiden hyväksyntä

Kaikki uudet tuotteemme käyvät läpi lukuisia testejä, jotta ne vastaavat tiukimpia tuotestandardeja. Voit tarkastella yksittäisen tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksia, käyttöturvallisuustiedotteita tai tuotesertifikaatteja napsauttamalla (näytä kaikki asiakirjat) -painiketta tuotetietosivulla. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat nähdä tietyn asiakirjan, ota meihin yhteyttä.

Tavarantoimittajien tarkistus

Suoritamme säännöllisesti tarkistuksia tavarantoimittajillemme, jotta voimme taata tuotteidemme laadun. Laadunvalvonta koskee:

  • Tavarantoimittajien auditointeja
  • Logistiikan ja laadun tarkistamista
  • Tavarantoimittajien kehitystä

Asiakaspalvelu

Haluat tarjota asiakkaillesi hintansa arvoisia tuotteita. Niin mekin! Varmistamme oikeiden tuotteiden saatavuuden ja toimituksen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Jopa suoraan asiakkaillesi.

Valitsemalla Nedis-tuotteet valitset myös henkilökohtaisen palvelun. Tuoteasiantuntija vastaa mielellään sinun ja asiakkaidesi kysymyksiin. 

Laadunvalvontatiimimme selvittää mahdolliset ongelmat yhdessä tuotepäälliköiden kanssa.

Oletko kiinnostunut Nedisistä kumppanina?

Ryhdy jälleenmyyjäksi, niin saat täyden käyttöoikeuden verkkokauppaamme. Voit myös ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on muuta kysyttävää.